24-25 травня 2018 - Науково-практична конференція «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи»

Міністерство охорони здоров’я України
Постійно діюча комісія по спелеотерапії Міжнародного товариства спелеології при ЮНЕСКО, член МСНС та ЮНЕСКО
Департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА
Державна установа «Науково-практичний
медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»
Державний заклад «Українська алергологічна лікарня МОЗ України»
Солотвинська обласна алергологічна лікарня

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», яка присвячена 50-річчю спелеотерапії в Україні і відбудеться 24-25 травня 2018 р. в ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України» (смт. Солотвино) (Номер державної реєстрації 147).

Місце проведення: ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України», Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул.Терека, 42

Основні напрямки роботи конференції:
 Історія розвитку спелеотерапії та галоаерозольтерапії;
 Дослідження механізмів лікувального впливу спелеотерапії;
 Ефективність спелеотерапії при різних патологічних станах та її місце в системі бронхо-легеневої реабілітації;
 Галоаерозольтерапія: науковий підхід до розробки лікувальних технологій, механізми лікувального впливу, використання;
 Небулайзерні технології в лікуванні респіраторних захворювань;
 Спелеотерапія та галоаерозольтерапія в дерматології, ЛОР-патології та при інших захворюваннях;
 Інші немедикаментозні методи в реабілітації хворих з бронхолегеневою патологією;
 Особливості використання спелео- та галоаерозольтерапії в дитячому віці.
До участі запрошуються: лікарі пульмонологи, алергологи, клінічні імунологи, педіатри, дерматологи, ЛОР-лікарі, лікарі загальної практики, а також наукові працівники, викладачі вищих навчальних закладів, кліматологи, фахівці з фізики та хімії зовнішнього середовища та соляних шахт та інші спеціалісти.

Реєстрація учасників конференції: 23 травня 2018 р. з 15-00 до 19-00
24 травня 2018 р. з 8-00 до 10-00

Реєстраційний внесок за участь у конференції: 200 грн.

Реєстраційний внесок включає участь у всіх заходах конференції, отримання матеріалів конференції, сертифікату, кава-брейки.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді наукового збірника.
Тези подають українською, російською чи англійською мовою, 3 сторінки формату А4, текстовий редактор Microsoft Word (шрифт 12 пт, інтервал 1,5, Times New Roman), без використання переносів та табуляцій; можна використовувати таблиці, графіки. Допускається скорочення термінів, але при першому згадуванні термін слід подавати повністю, а в дужках – скорочену форму. У назвах тез скорочень наводити не можна.
Оформлення тез:
Заголовок набирається великими літерами; наступний рядок – прізвище та ініціали автора (ів); нижче - назва закладу, місто, робочий телефон, контактний телефон, e-mail.
Тези повинні мати структуру: короткий вступ, мета, матеріали і методи, отримані результати, висновки та рекомендації.
Окремо подається резюме англійською мовою, з вказанням назви роботи, авторів, організації, основних результатів. Зміст резюме має відповідати змісту і структурі тез. Обсяг тексту резюме не повинен перевищувати 300 слів.
Електроний варіант тез та скан-копії (друкований варіант із підписами авторів, візою керівника установи, печаткою та контактним телефоном автора) надсилають на адресу:
Українська алергологічна лікарня, індекс 90575 Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул.Терека, 42
e-mail:
dzual@ukr.net
rehab_uzh@ukr.net

Оплата публікації тез складає 100 грн.

Кінцевий термін подання тез: 31 березня 2018 р.

Контакти:
З питань участі звертатися до Оргкомітету конгресу:
тел./факс + 38(0312) 63-74-62
тел./факс+ 38(03134) 3-20-36
моб.: (098) 4577975, (066) 8580570 – Данко Світлана Йосипівна

З питань подання тез доповідей:
+ 38 (098) 4577975, + 38 (066) 8580570 – Данко Світлана Йосипівна
+ 38 (03122) 35585 - Гайсак Маргарита Олександрівна
тел./факс + 38(0312) 63-74-62


ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у роботі конференції
«Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи»
(24-25 травня 2018 р., смт. Солотвино)

Прізвище, ім’я, по батькові: _____________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання: ________________________________________________

Місце роботи: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Посада: ____________________________________________________________________

Адреса для листування, індекс: __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Контактні телефони:
Служб.:_____________________________ Мобільн.: ________________________________
Факс.: ______________________________ Е-mail: __________________________________

Тематичний напрям :_________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Форма участі (підкреслити):
 усна доповідь
 стендова доповідь
 публікація
 участь у роботі конференції

Назва доповіді:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проживання: з ___________   до   _____________ травня 2018 року.


Підпис учасника: ____________________

Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua