Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в України: становлення та перспективи»

(до 50-річчя спелеотерапії в Україні)
смт. Солотвино, 24-25 травня 2018 р.

1. Конференція констатує, що спелеотерапія, яка бере початок від 1968 року, зайняла вагоме місце у системі відновлювального лікування хворих з бронхолегеневими захворюваннями в Україні та в країнах Європи, з досягненням високої ефективності лікування у дорослих і дітей.
2. Cформувалась Закарпатська наукова школа спелео- та галоаерозольтерапії, вивчені основні ланки механізму лікувального впливу спелеотерапії, запропоновані диференційовані лікувальні технології при захворюваннях дихальної системи, алергічних станах, патології шкіри та інших. Система оцінки придатності природних підземних об’єктів для спелеотерапії пропонується Постійно діючій комісії по спелеотерапії Міжнародного товариства спелеології при ЮНЕСКО, член МСНС та ЮНЕСКО як методологія для впровадження і використання при оцінці лікувальних можливостей всіх спелеотерапевтичних об’єктів.
3. Вивчені механізми лікувального впливу спелеотерапії лягли в основу створення штучного аналогу спелеотерапії – галоаерозольтерапії, яка стала невід’ємною складовою системи відновлювального лікування і успішно застосовується в комплексному лікуванні хворих з патологією дихальної системи в закладах охорони здоров’я України та за її межами.
4. Спелео- та галоаерозольтерапія, як метод лікування та медичної реабілітації, має значну доказову базу. Вивченню ефективності спелеотерапії в умовах мікроклімату соляних шахт Солотвино та її штучного аналогу – галоаерозольтерапії присвячені численні наукові дослідження. Опубліковано понад 1000 наукових робіт, в т.ч. близько 100 – за кордоном, а також монографій, 25 інформаційно-методичних видань, розділів у підручниках, більше 40 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України, захищено 30 дисертаційних робіт, виконано 25 комплексних науково-дослідних робіт.
5. Зважаючи на вище наведене, конференція вважає за необхідне:
- провести комплекс гірничотехнічних досліджень та розрахунків для оцінки можливостей відбудови нового підземного відділення для проведення спелеотерапії на базі Солотвинського солерудника, з врахуванням 50-річного практичного досвіду роботи спелеостаціонарів Солотвино та наукових здобутків Закарпатської школи спелеотерапії;
- вчергове звернутися до органів місцевого самоврядування Тячівського району та центральної влади щодо покращення інвестиційного клімату для відновлення роботи солерудника, як в плані добування кам’яної солі, так і його лікувального використання;
- рекомендувати органам місцевого самоврядування при прогнозуванні перспектив комплексного розвитку території вважати пріоритетним використання комплексу природних лікувальних ресурсів місцевості – мікроклімату шахт, ропи та грязі Солотвинських соляних озер, як основоположних складових багатопрофільного курорту Солотвино.
6. Зважаючи на високу ефективність та популярність комплексного лікування в умовах Української алергологічної лікарні, просити Міністерство охорони здоров’я України сприяти в добудові корпусу допоміжних методів діагностики та лікування.

Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua