Інформація про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи»

Відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році», Державна установа “Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України» провела 24-25 травня 2018 року на базі ДЗ «Українська алергологічна лікарня МОЗ України» (смт. Солотвино) науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Спелеотерапія та її штучні аналоги в Україні: становлення та перспективи», яка присвячена 50-річчю спелеотерапії в Україні.
Проведені три пленарні засідання:
- Історія розвитку спелеотерапії та галоаерозольтерапії. Механізми лікувальної дії та принципи призначення (пленарне засідання 1);
- Спелеотерапія: досвід використання (пленарне засідання 2);
- Галоаерозольтерапія: досвід використання (пленарне засідання 3).
Усього в програму конференції включено 40 доповідей, в тому числі 11 представлено іноземними фахівцями.
В роботі конференції взяли участь всього 101 спеціаліст (в т.ч. іногородніх – 71): пульмонологи, алергологи, клінічні імунологи, педіатри, дерматологи, ЛОР-лікарі, лікарі загальної практики, а також наукові працівники, викладачі вищих навчальних закладів, кліматологи, фахівці з фізики та хімії зовнішнього середовища та соляних шахт та інші спеціалісти, які одержали відповідні сертифікати за участь у конференції та публікацію у матеріалах конференції. Представлені роботи з України, Республіки Беларусь, Румунії та Чеської Республіки.
Зокрема, у своєму виступі д.мед.н. Лемко І.С. зупинився на основних етапах зародження ідеї, створення і ефективного функціонування алергологічних лікарень в Солотвино – найперших і найбільших спелеостаціонарів в Україні. Виступ Iuri Simionca – президента Постійно діючої комісії по спелеотерапії, члена Міжнародної спілки наукових товариств при ЮНЕСКО, головного наукового співробітника Національного Інституту реабілітації, фізичної медицини та бальнеокліматології (Бухарест, Румунія) присвячений аналізу історії створення і діяльності комісії по спелеотерапії міжнародного товариства спелеології - організації, яка координує і об’єднує наукову та практичну діяльність спелеостаціонарів в Європі. Адже спелеотерапія успішно застосовується в різних країнах Європи – Чеській Республіці, Словаччині. Румунії, Німеччині, Австрії, Польщі, Угорщині. На регулярних симпозіумах по спелеотерапії, що проводяться кожні 2-4 роки, широко обговорюються актуальні питання спелеотерапії та спелеотуризму. Діяльність комісії та результати оцінки окремих спелеотерапевтичних центрів, висвітлюються у виданнях Бюлетеня Міжнародного товариства спелеології. Окремий напрямок діяльності комісії із створенням спеціального підрозділу присвячений терапії на поверхні - галоаерозольтерапії, яка використовує з лікувальною метою аерозольні середовища кам’яної солі, що створюються за допомогою спеціальних пристроїв - галогенератору. Детальному аналізу галоаерозольтерапії, з визначенням понять, окресленням механізмів лікувального впливу присвячена доповідь д.мед.н., проф. Лемко О.І.
У виступах лікарів обласної та української алергологічної лікарень, а також співробітників ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» конкретизовані результати впливу спелео- та галоаерозольтерапії при захворюваннях бронхолегеневої системи, ЛОР-патології, шкіри та інших захворюваннях. Зважаючи на високу ефективність спелеотерапії, на необхідності відродження цього унікального методу наголошували практично всі доповідачі. З конкретним аналізом технічних можливостей щодо відкриття нових підземних потужностей для спелеотерапії на базі Солотвинського родовища кам’яної солі виступив Dr. O.Mera (Saline Turda, Romania).
Матеріали конференції видані у вигляді збірника тез. Представлені роботи практикуючих лікарів, зарубіжних колег, а також узагальнені результати наукових досліджень, одержані співробітниками ДУ «НПМЦ «Реабілітація» МОЗ України» в рамках виконання науково-дослідних робіт різних років (№№ держреєстрації 0117U000871, 0194U036156, 0114U001380, 0111U004754, 0103U002141, 0105U0041408, 0107U001923, 0108U001855, 0108U001856)
В рамках проведення конференції відбулась також виставка фармацевтичних компаній – спонсорів заходу.
Інформація про конференцію висвітлена також у засобах масової інформації (публікації у пресі, телебачення).
В загальному конференція пройшла на високому науковому та професійному рівні, було багато дискусій, обговорень, що сприяло ефективному обміну досвідом та знаннями з практичних питань.


Контакти

  • 88000, Україна
    м. Ужгород,
    вул. Великокам'яна, 10

  • +38 0312 637462

  • isl@rehab.uzhgorod.ua